MENU
Pro publico bono
  • Pomoc przy realizacji projektu „Szlakiem kurierów beskidzkich – ZWZ AK”, aktywizującego społeczność lokalną okolic Sanoka; współpraca ze Stowarzyszeniem Wychowawców Eleusis z Sanoka, 2010-2011
  • Przygotowanie i poprowadzenie konferencji z udziałem Jane Kise oraz Katherine Hirsh „Zastosowanie narzędzia MBTI w edukacji i biznesie” współpraca z WSB oraz Fundacją Rozwoju Talentów , 05.2010
  • Przygotowanie i poprowadzenie konferencji dla studentów i kadry naukowej z udziałem Katherine Hirsh – „MBTI® i rozwiązywanie konfliktów wewnątrz organizacji” współpraca z WSB oraz Fundacją Rozwoju Talentów, 05.2008
  • Współtworzenie Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. 2009 -2011 v-ce prezes Wielkopolskiego Forum Doradztwa Kariery,
  • Prowadzenie prelekcji oraz warsztatów edukacyjnych w szkołach średnich m. Poznania: „Określenie predyspozycji zawodowych młodzieży”, „Ustalanie celu życiowego”, „Zarządzanie sobą w czasie”, „Efektywne techniki nauki” we współpracy ze szkołami średnimi Poznania ; od 2009 roku
  • Projektodawca i współtwórca powołania do życia dwóch sklepów second-hand, a tym samym stworzenia miejsc pracy w tych sklepach dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. (Przemyśl – wraz z TWK oraz Zbąszyń – wraz z Fundacją Nasz Dom); 07.2005
  • Stworzenie grupy wsparcia dla kobiet oraz prowadzenie spotkań dla kobiet w ramach rozwoju psychoduchowości chrześcijańskiej, współpraca z DA Rocha; od 1995 roku
  • Powołanie do życia i prowadzenie polsko-szwedzkiej fundacji Heart to Heart Foundation – niosącej pomoc szkołom, domom opieki społecznej oraz domom dziecka, ośrodkom MONAR-u; współpraca z Markiem Kotańskim oraz ze szwedzką NGO Hjarta till Hjarta ; 1988 – 1995
  • Praca nad powołaniem do życia Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego oraz Społecznej Szkoły Podstawowej „Dębinka”; 1990