MENU
Sektor społeczny

Wybrane zrealizowane szkolenia dla sektora społecznego:

Fundacja SIC – u. Szamarzewskiego 17/3 Poznań – TRENER – Grudzień 2012

 • Projekt „ Rewitalizacja w budowie – tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce”. Badanie potencjału osobowo-zawodowego liderów samorządów lokalnych.

WYG International sp z o.o ul. Marynarska 15, Warszawa – TRENER – Wrzesień 2012

 • Szkolenia doskonalące – podnoszące jakość warsztatu pracy doradców „OHP wobec nowych trendów na rynku pracy” – dla doradców zawodowych oraz pośredników pracy w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”

 

Collegium Wratislaviense ul. Nowowiejska 38, Wrocław – TUTOR – Styczeń 2012 – Wrzesień 2012

 • Projekt „Tutor”. Prowadzenie indywidualnych tutoriali dla młodzieży (uczestników projektu) z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych, określania celu życiowego oraz wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i ścieżki kariery
 • Przygotowanie autorskich tutoriali – mapa marzeń, cele, zarządzanie swoim czasem, rozwój swojego potencjału edukacyjnego

 

Stowarzyszenie B4 ul. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów – TRENER – Lipiec 2012

 • Projekt „Zadbaj o swoją przyszłość”
 • Warsztaty z zakresu aktywizacji dla osób nieaktywnych zawodowo planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej – rozwój umiejętności społecznych, motywowanie do podjęcia zmiany.
 • Przygotowanie autorskich warsztatów z zakresu motywacji i podjęcia zmiany życiowej

 

Fundacja SIC ul. Szamarzewskiego 17/3 , Poznań – TRENER  – Marzec – Wrzesień 2011

 • Prowadzenie warsztatów rozwoju umiejętności psychospołecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepracujących matek oraz 55+) w Poznaniu w ramach projektu EFS „Kluby IDEA – idealne miejsce dla ciebie. Projekt aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem oraz ich otoczenia”
 • Zmotywowanie kilku uczestników projektu do podjęcia pracy

 

Fundacja Nasz Dom – Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel – TRENER – Październik 2010 – październik 2011

 • Warsztaty dla rodziców oraz dzieci z rodzin zastępczych. Diagnoza predyspozycji zawodowych, dokumenty aplikacyjne, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poruszanie się po rynku pracy, zawody przyszłości

UM Poznań Reintegracja 45 + pl. Kolegiacki, Poznań TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁ. ,DORADCA ZAWOD. – Kwiecień 2010 – Marzec 2011

 • Diagnoza predyspozycji zawodowych oraz przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego „
 • Wygranie przetargu na szkolenie, opracowanie autorskiego programu oraz prowadzenie warsztatów szkoleniowych – motywowanie i aktywizacja społeczno – zawodowa beneficjentów projektu EFS – osób długotrwale bezrobotnych.
 • Ocenione przez uczestników jako najlepsze działania szkoleniowe w projekcie

 

Fundacja Rozwoju Talentów ul. Wierzbięcice 31A/5, 61-559 Poznań TRENER/DORADCA ZAWODOWY – Wrzesień 2009 – wrzesień 2010 1

 • Przygotowanie oraz prowadzenie warsztatów określających potencjał rozwojowy ucznia wg MBTI oraz indywidualnych sesji szkoleniowych dla wychowawców danej klasy w ramach projektu PRZYSZŁOŚC JEST W TWOICH RĘKACH.
 • Opracowanie programu oraz ścieżek rozwoju potencjału osobowo-zawodowego dla uczniów gimnazjów ( klasy 1-3)

 

WYG International sp. z o.o. ul. PCK 10/5, Katowice – TRENER/DORADCA ZAWODOWYMaj 2007 – październik 2007

 • Diagnoza predyspozycji zawodowych, opracowanie IPD oraz promowanie postaw czynnych zawodowo wśród osób niepełnosprawnych w ramach projektu „ Gotowi do Pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”
 • Uzyskanie akredytacji przez PFRON

 

Centrum Innowacji Społecznej SIC os. Powst. Warszawy 1B, Poznań – TRENER – Październik 2007

 • Przeprowadzenie szkolenia dla rodziców uczniów z rozpoznawania typu osobowości dziecka, stylu komunikacji oraz motywowania dziecka – w ramach „Repetytorium Rodzinnego”

 UM Poznania pl. Kolegiacki , Poznań – TRENER/DORADCA ZAWODOWY – Wrzesień 2006 – czerwiec 2007

 • Diagnozowanie predyspozycji zawodowych oraz prowadzenie warsztatów motywacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu: „REINTEGRACJA społeczno –zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych w Poznaniu”
 • Wygranie przetargu i opracowanie autorskiego programu motywowania, określania celu życiowego oraz podjęcia zmiany przez osoby wykluczone społecznie. Zmotywowanie beneficjentów do podjęcia zmiany życiowej.

Pełna lista szkoleń dostępna na życzenie.

Podobne tematy:

 • Biznes Wybrane zrealizowane projekty dla biznesu: Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów (Białobrzegi, Muszyna, Październik - listopad 2013) Prowadzenie dwóch sesji warsztatowych dla […]
 • Coaching Relacji – Jak się dobierać, aby się dobrze dobrać? – część trzecia W ciągu ostatnich 2 tygodni opowiedziałam jakie są podobieństwa i różnice w typach osobowości Ani i Tomka, dziś o rezultatach spotkania coachingowego – jak wypracowane rozwiązania […]