MENU
Kursy

 • Storytelling – Szkoła Storytellingu Moniki Górskiej, 2017
 • Career Decision Maker – akredytacja z narzędzia, CPI Irlandia, 2017
 • Points of You® – akredytacja z narzędzia, 2016
 • Coach Zespołowy i Grupowy, Pracowania Coachingu NOVO, 2016
 • Dyplom Coacha Szkoły Coachów Biznesu Akademii SET, 2014, w trakcie akredytacji ICF
 • Dyplom Tutora – Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense Wrocław, wrzesień 2012 – Luty 2013
 • Dyplom Trenera Biznesu – Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET, Warszawa, styczeń – wrzesień 2012
 • MMTIC® (Murphy-Meisgeier Type Indicator for Children)  –  Copenhagen Leadership Center   International MBTI Conference in Copenhagen, 2008
 • Standardy jakości szkoleń i usług doradczych WYG International, 2008
 • Narodowe Forum Doradztwa Kariery – Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych  (2007) oraz  Metody Tworzenia Indywidualnych Planów Działania –  IPD, 2007
 • Systemowe szkolenie dla pracowników rynku pracy “Stop bezrobociu”, 2007
 • MBTI® and Teams  – OXFORD PSYCHOLOGICAL PRESS (OPP), Oxford, styczeń 2007
 • MBTI® and Coaching – OXFORD PSYCHOLOGICAL PRESS (OPP), Oxford, styczeń 2007
 • Studia podyplomowe – Doradztwo Personalne i Zawodowe – UNIWERSYTET im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych,  2006-2008
 • MBTI® Qualifying Workshop (Myers–Briggs Type Indicator®) – OXFORD PSYCHOLOGICAL PRESS  (OPP), Oxford, maj 2006