MENU
Profil osobowości

INFJ – Introwertyczny, intuicyjny, odczuwający, osądzający – Introwertyczna intuicja z ekstrawertycznym odczuwaniem,  „katalizator przemian”.

To, co najlepsze
Ludzie o preferencjach INFJ mają dar intuicyjnego rozumienia skomplikowanych znaczeń i ludzkich relacji. Wierzą swoim spostrzeżeniom, a często zauważają, że empatycznie rozumieją uczucia i motywację ludzi zanim oni sami są ich świadomi. Empatyczne rozumienie łączą z przedsiębiorczością i organizacją w celu wdrożenia globalnych planów polepszenia życia ludzi. Osoby typu INFJ posiadają marzycielskie pojęcie ludzkich relacji i możliwości, które, wypowiedziane na głos, mogą podnieść i zainspirować innych.

Cechy osób typu INFJ
Osoby typu INFJ szukają znaczenia i powiązań w swoim życiu, a szczegóły mało dla nich znaczą, o ile nie zgadzają się z ich wewnętrzną wizją. Intuicji używają głównie wewnętrznie, gdzie opracowują skomplikowane obrazy i pojęcia. Osoby typu INFJ zwykle są:
– wnikliwe, kreatywne i wizjonerskie
– interesują się pojęciami, symbolami i metaforami
– idealistyczne, skomplikowane i głębokie.

Osoby typu INFJ wykorzystują walory osobiste i empatię, by zrozumieć innych i podejmować decyzje. Są lojalne wobec osób i instytucji, które przedstawiają ich wartości, a nie interesują się tymi, które tego nie robią. Osoby typu INFJ wolą przekonująco dowodzić, dzieląc się swoją wizją. Zazwyczaj są:
– wrażliwe, współczujące i wykazują empatię
– głęboko oddane własnym wartościom.

Cechy osób typu INFJ
Osoby typu INFJ szukają znaczenia i celu w pracy, relacjach a nawet w dobytku materialnym. Angażują się we wzrost i rozwój swój i innych ważnych osób, chętne są do rozważenia niekonwencjonalnych dróg do osiągnięcia celu. Cenią głębię i złożoność spostrzeżeń oraz twórczych umiejętności u siebie i innych. Chcą zrealizować te spostrzeżenia w otaczającym świecie.

Jak postrzegają ich inni
Osoby typu INFJ łatwo okazują współczucie i troskę o innych, lecz swoje przeczucia dzielą tylko z osobami, którym ufają. Jako że zachowują ten najcenniejszy element dla siebie, inni mogą uważać ich za trudnych do poznania. Gdy próbują przekazać swoje wewnętrzne znaczenie „wiedzy”, często wyrażają je w sposób metaforyczny i złożony. Szczególnie cenią autentyczność i zaangażowanie w relacje.

Choć osoby typu INFJ są zwykle opanowane, nie wahają się być asertywnymi, gdy ich wartości zostaną pogwałcone. Wówczas mogą być nieustępliwi i uporczywi. Inni odbierają osoby typu INFJ jako:
– skryte, nawet tajemnicze
– uczuciowe i indywidualne

Mocne strony INFJ – osoba ta jest:
– współczująca
– koncepcyjna
– kreatywna
– głęboko rozważająca różne sprawy
– zdeterminowana
– jest idealistą
– uczuciowa, emocjonalna
– serdeczna, przyjacielska
– lojalna
– metodyczna
– refleksyjna
– wrażliwa

Dominująca intuicja – introwertyczna
Ludzie, którzy preferują intuicję lubią odbierać informacje poprzez widzenie ich jako „wielkiego obrazu”, skupiając się na relacjach i powiązaniach pomiędzy faktami. Chcą zrozumieć prawidłowości i są bardzo dobrzy w dostrzeganiu nowych możliwości i różnych sposobów wykonywania rzeczy, czynności. Często wydaje się, że są zdolni do widzenia przyszłości, do przewidywania trendów na długo zanim ktoś inny to zrobi.

 Z reguły ludzie, którzy preferują intuicję:
– skupiają się na możliwościach
– cenią sobie wyobraźnię, minimalizują wartość doświadczenia
– są teoretykami i są abstrakcyjni
– widzą symbole i znaczenie w faktach
– są zorientowani na przyszłość
– wierzą przeczuciom

Dominujący Introwertyczny Intuicyjny Typ:
– skupiają się na podświadomych wyobrażeniach i powiązaniach aby odkryć nowe symbole, nowe sposoby widzenia rzeczy
– dążą do tego, aby zmienić i przekształcić ich środowisko w taki sposób, aby stało się ich wewnętrzną wizją
– tworzą złożone symbole dla zrozumienia i dla kierowania swoimi decyzjami
– działają jak pełni intuicji, daleko przewidujący wizjonerzy
– są znani ze swojej dogłębności i rozumienia
– są refleksyjni i ufają swojej intuicji
– dążą do odnalezienia symboli i znaczenia w świecie
– podchodzą do życia z powagą i dużą intensywnością – chcą zrozumieć i uczynić rzeczy ważnymi i dopasować je do swoich wizji.

Preferencje zadaniowe
– zachowują dogłębny, wnikliwy nacisk na przyszłość
– pomysły i możliwości dodają im energii i inspiracji
– stymuluje ich nauka i kontakt z nowatorskimi pomysłami
– patrzą na sprawy z wielu punktów widzenia
– potrzebują czasu na osobności i niezależności, by przerobić pomysły i opracować plany
– lubią metafory, analogie i inne rodzaje języka symbolicznego
– dążą do precyzji i jasności myśli i języka
– tworzą i stosują modele koncepcyjne
– dążą do poprawy systemów lub procesów
– rozwiązują skomplikowane problemy dzięki szerokim, zintegrowanym rozwiązaniom
– planują i organizują skomplikowane projekty
– dążą do utrzymania wysokiego standardu i realizacji projektów na czas
– najpierw rozważają, tworzą pojęcia i planują, a dopiero potem wdrażają
– poszukują zakończenia i chcą doprowadzać projekty aż do ich pełnej realizacji
– nie lubią rutynowych lub bardzo szczegółowych