Archiwa tagu: potencjał osobowo-zawodowy

MBTI®

Mapa osobowości

Administrator

Jest postrzegany przez siebie i innych jako osoba systematyczna, skrupulatna, dokładna i pracowita. Z podjętych zadań wywiązujesz się zawsze w terminie. Jesteś szczery bez względu na to co robisz. Dobrze będziesz się czuł w pracy w której jest jasna struktura organizacyjna oraz hierarchia zależności służbowych, w której twoje obowiązki będą jasno określone. Nie lubisz się ich domyślać. Sprawnie i dokładnie śledzisz fakty i szczegóły. Uważany przez kolegów i nauczycieli za „magazyn informacji”, gromadzisz i zachowujesz w pamięci wiele szczegółów. Najczęściej kierujesz się logiką. Wolisz mieć do czynienia z dowiedzionymi faktami i wykorzystywać je, by wyznaczać swoje cele i cele grupy z którą pracujesz.
Najczęściej robisz właściwe rzeczy we właściwym czasie. W twojej naturze leży poważne podejście do obowiązków. Planujesz i wykonujesz powierzone Ci zadania na czas. Inni mogą na Ciebie zawsze liczyć. Gdy raz się w coś zaangażujesz, bierzesz w tym udział do końca.
Ostrożnie podchodzisz do zmiany i w większości przypadków dążysz do tego by zachować stan obecny. Jeśli masz coś zmienić musisz wiedzieć – dlaczego.

Administrator zawodowo:
Dobrą pracą dla Administratora może być taka, która wymaga stosunkowo wysokiego poziomu odpowiedzialności, w dużej i stabilnej firmie. Woli pracować w otoczeniu, gdzie zarówno przepisy, jak i wynagrodzenie, są pewne. Lubi kierować się swoim doświadczeniem wykonując często czynności rutynowe. Są dobrymi kierownikami – szczególnie zespołów kilkuosobowych. Doceniają potrzebne struktury i porządek. Bywają podporą firmy czy to w kierownictwie, czy na stanowiskach pomocniczych. Spotykamy go w administracji, edukacji, sądownictwie, produkcji, logistyce, służbach mundurowych.

Obrońca

Jesteś życzliwy, lojalny, uprzejmy i sumienny. Aby przynieść pomoc innym jesteś nawet skłonny wpaść w poważne tarapaty. Cenisz stabilność, porządek, współpracę. Najlepiej czujesz się w sytuacjach, w których reguły są jasno ustalone i w których ceni się tradycyjne podejście do spraw. Skupiasz się na dostarczaniu praktycznej pomocy tym, z którymi współpracujesz. Często trzymasz się na uboczu podczas wykonywania swojego zadania i jesteś gotowy ponosić niezbędne ofiary, w szczególności dla swoich przyjaciół i swojej rodziny. Jesteś najlepszy w cichym asystowaniu i nadzorowaniu prawidłowego przebiegu zadań. Czerpiesz radość z tego, że możesz służyć innym i wykonywać to, co słuszne. Zawsze robisz to co do Ciebie należy. Cieszysz się opinią osoby, na której można polegać. Nie lubisz teorii. Interesuje Cię praktyczna strona zadania. Lubisz szczegółowe i dokładne polecenia. Często jesteś „magazynem informacji” dla innych osób. Planowanie długoterminowe zazwyczaj nie należy do Twoich mocnych stron. Czasem zbyt szybko podejmujesz decyzje.

Obrońca zawodowo:
Dobrą pracą dla osób Twojego temperamentu może być taka, która wymaga stosunkowo wysokiego poziomu odpowiedzialności, w dużej i stabilnej firmie. Wolisz pracować w tradycyjnym otoczeniu, gdzie zarówno przepisy, jak i wynagrodzenie, są pewne. Są dobrymi kierownikami średniego szczebla. Doceniają potrzebne struktury i porządek. Bywają podporą firmy czy to w kierownictwie, czy na stanowiskach pomocniczych. Spotykamy go w edukacji, usługach, informatyce, służbie zdrowia, administracji, usługach socjalnych, produkcji, budownictwie, kontroli jakości, logistyce, sporcie.

Katalizator

Jesteś zorientowany na przyszłość. Wykorzystujesz swoje spostrzeżenia w celu lepszego zrozumienia siebie oraz ludzkiej natury. Szukasz znaczenia i powiązań pomiędzy pomysłami, związkami i rzeczami. Potrafisz wnikliwie obserwować ludzi i próbujesz zrozumieć, co ich motywuje. Jesteś sumienny i oddany swoim niezachwianym wartościom.
Lubisz wywierać wpływ na innych, ale preferujesz robić to tak, aby nie było to zanadto widoczne. Jesteś wyrozumiały i dążysz do osiągnięcia harmonii w kontaktach z innymi. Nie lubisz zwracać na siebie zbyt wielkiej uwagi, wolisz raczej, aby to czyny przemawiały za Ciebie.
Najlepiej funkcjonujesz w sytuacjach, w których możesz skupić się na swoich koncepcjach i nowych pomysłach. Praca powinna odzwierciedlać Twoje wewnętrzne ideały. Nie tylko dokładnie wiesz, jak służyć wspólnemu dobru, ale również potrafisz te wizje i pomysły wcielić w życie w zdecydowany i zorganizowany sposób. Będziesz projektował i doprowadzisz do realizacji projektów, które służą dobru ogólnemu.

Katalizator zawodowo:
Dobrą pracą jest dla Ciebie taka praca, która ma walor osobisty, przynosi spełnienie, a nie jest zwyczajnie rutynowa czy wyłącznie dochodowa. Wolisz organizacje demokratyczne oraz te, które zachęcają pracowników do współpracy na wszystkich szczeblach. Lubisz uczyć się nowych rzeczy i podnosić swoje kwalifikacje, aby następnie dzielić się dalej nabytą wiedzą z innymi. Unikasz konkurencji, sytuacji pełnych napięcia i rywalizacji. Doradcę spotykamy w terapii, edukacji, szkoleniach, coachingu, działach HR, zarządzaniu, resocjalizacji, sztuce – design, tłumaczeniach, dziennikarstwie, służbie zdrowia, turystyce, w organizacjach pozarządowych, religii.

Architekt zmiany

Jesteś indywidualistą, który wciąż poszukuje nowych dróg postrzegania zjawisk i rzeczy. Uwielbiasz dochodzić do niespotykanych wniosków oraz generować nowe, ciekawe i niezwykłe pomysły. Masz zdolność szybkiego myślenia i łączenia oderwanych od siebie faktów w całość. Jednak nie zawsze jest to widoczne dla otoczenia. Nie jesteś zbytnio rozmowny, choć lubisz kontakt z innymi ambitnymi ludźmi. Zawsze zdeterminowany, aby mówić to co myślisz i dążyć do realizacji założonych przez siebie celów. Potrafisz przyjąć konstruktywną krytykę bez brania jej do siebie. Ufasz swojej wizji i możliwościom jakie się przed Tobą otwierają, bez względu na to co myślą o tym inni. Myślisz i działasz w sposób bardzo niezależny. Najlepiej sprawdzasz się w sytuacjach, w których możesz oddać się rozwijaniu swoich zainteresowań, pasji oraz skupić się na doskonaleniu swoich pomysłów. Odpowiadają Ci wyzwania, jesteś wymagający w stosunku do siebie i innych. Interesuje Cię ciągłe zdobywanie wiedzy. Chętnie uczysz się nowych rzeczy i podnosisz swoje kwalifikacje. Dobrze, abyś spędzał czas z innymi ambitnymi i zdolnymi ludźmi, od których sam możesz się uczyć i którzy tak jak ty podnoszą swoje kompetencje.

Architekt zmiany zawodowo:
Z powodu tak silnej potrzeby kompetencji często zajmuje stanowisko kierownicze – średniego i wyższego szczebla. Jest urodzonym strategiem, nastawionym na zmianę i kierującym się wizją przyszłości. Spotykamy go w zarządzie firm, wśród prawników, inżynierów, architektów, lekarzy, pracowników nauki i wynalazców. Pojawia się w nauczaniu na poziomie uczelni wyższych – na kierunkach akademickich: fizyka, chemia, matematyka, biologia, na prawie, informatyce, marketingu, zarządzaniu, psychologii, architekturze, w medycynie, inżynierii biomedycznej.

Opiekun

To osoba wrażliwa, pełna współczucia, otwarta i elastyczna. Jesteś wyrozumiały w stosunku do innych i nie narzucasz nikomu swoich poglądów. Często skupiasz się na zaspokajaniu potrzeb kolegów, w szczególności tych, którzy mają w życiu trudniej. Inni czują się zaopiekowani w twoim towarzystwie. Masz cichy i skromny styl bycia, unikasz konfliktów i różnicy zdań, szukasz harmonii w relacjach z innymi. Lubisz zwierzęta, przyrodę i często wprowadzasz element piękna do otoczenia, w którym spędzasz czas. Jesteś dobrym członkiem zespołu. Okazujesz uwagę i troskę kolegom, z którymi współpracujesz. Jesteś wierny wyznawanym zasadom i wartościom. W cichy sposób zapewniasz innym szczęście. Potrafisz delektować się pięknymi momentami życia. Masz często zdolności manualnie, lubisz wiedzieć jak rzeczy działają. Uczysz się z praktyki, poprzez doświadczenie i próbowanie nowych rzeczy. Starasz się pracować według własnego planu, nie planując więcej niż jest to w danej chwili konieczne. Jednak powinieneś uczyć się lepiej zarządzać swoim czasem i organizować dzień właściwie ustalając priorytety. Warto również, abyś poświęcał uwagę planowaniu długoterminowemu i wyznaczał cele na najbliższe miesiące i lata.

Opiekun zawodowo:
Zazwyczaj odpowiada im praca w usługach, a efekty ich pracy powinny przynosić wymierne korzyści dla człowieka z którym pracują. Potrafią dobrze słuchać klienta, okazać mu uwagę i troskę. Kierują się empatią. Sprawiają, że inni czują się zaopiekowani w ich towarzystwie. Spotykamy też takich Opiekunów, którzy poszukują dreszczyku emocji. Znajdują go w ratownictwie, sporcie, turystyce, w czynnościach technicznych i manualnych wymagających sprawności, pracach z wykorzystaniem narzędzi, urządzeń, danych, ale nie zwyczajnie rutynowych, powtarzalnych. Są często dobrymi negocjatorami.

Ratownik

Jesteś prawdziwym realistą, który potrafi zastosować logiczne myślenie i zdrowy rozsądek podczas radzenia sobie z zaistniałymi sytuacjami. Zwracasz uwagę na detale i szczegóły, przez co możesz być prawdziwym magazynem informacji. Być może inni często pytają cię o dokładny opis wydarzeń, które miały miejsce jakiś czas temu. Możesz być dla nich źródłem informacji. Jesteś zawsze świadomy tego, co dzieje się wokół i potrafisz szybko reagować na aktualne zdarzenia, upewniając się przy okazji, że wciąż jesteś na drodze do osiągnięcia sukcesu. Wolisz działać niż mówić. Nie lubisz być ograniczany przez przepisy i rutynowe działania. Czujesz się źle gdy musisz postępować zgodnie z narzuconymi planami i strukturami. Potrafisz przewidzieć naglące, praktyczne potrzeby związane z daną sytuacją i zaprezentować logiczny, prosty plan radzenia sobie z nimi. Najlepiej sprawdzasz się w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania. Nie lubisz imprez integracyjnych, poznawania dużej ilości nowych osób i przebywania w tłumie.
Ratownicy są spokojni i skłonni do nazywania rzeczy takimi jak je widzą i dlatego możesz być czasem odbierany jako osoba chłodna i wyobcowana z grupy.

Ratownik zawodowo:
Zazwyczaj odpowiada im praca w usługach, a efekty ich pracy powinny przynosić wymierne korzyści dla człowieka z którym pracują. Potrafią dobrze określić potrzeby klienta i poświęcić mu swoją uwagę. Są świadomi środków, które mają do dyspozycji oraz posiadanej wiedzy. Kierują się logiką oraz swoim doświadczeniem. Spotykamy wśród nich osoby, które poszukują dreszczyku emocji. Znajdują go w ratownictwie, sporcie, turystyce, w logistyce, w czynnościach technicznych i manualnych wymagających sprawności, pracach z wykorzystaniem narzędzi, urządzeń, danych, ale nie zwyczajnie rutynowych, powtarzalnych. Są często dobrymi negocjatorami. Nie wpadają w panikę w sytuacjach podbramkowych.

Doradca

Skupiasz się na swoich wartościach i zwykle poświęcasz całe życie na realizację swoich ideałów. Jest dla Ciebie ważne, aby Twój styl życia był zgodny z Twoim systemem wartości.
Jesteś kreatywny i wciąż poszukujesz nowych pomysłów i możliwości. Ciekawy świata, szybko dostrzegasz możliwości, potrafisz działać jako katalizator w realizowaniu pomysłów. Starasz się zrozumieć ludzi i pomagać im realizować ich potencjał. Jesteś lojalny wobec tych, którzy są dla Ciebie ważni. Jesteś dobrym, wrażliwym słuchaczem, cenisz harmonię i zgodę między ludźmi.
Potrafisz integrować ludzi, aby razem osiągnąć wspólny cel i starasz się przydzielić każdemu odpowiednią rolę wewnątrz grupy. Szybko dostosowujesz się do nowych sytuacji, jesteś elastyczny i skłonny pójść na kompromis, chyba, że jakaś wartość, istotna dla Ciebie, jest zagrożona.
Ponieważ jesteś zazwyczaj cichy i masz specyficzne poczucie humoru, możesz wydawać się innym trudny do poznania. Najlepiej funkcjonujesz gdy możesz kształtować swój świat w sposób jak najbardziej bliski swojej wizji ideału. Wolisz pracować z jedną osobą lub niewielką grupą klientów w atmosferze wolnej od konfliktów.

Doradca zawodowo:
Dobrą pracą dla Ciebie jest taka praca, która ma walor osobisty, a nie jest zwyczajnie rutynowa czy wyłącznie dobrze płatna. Cenisz organizacje demokratyczne oraz te, które zachęcają pracowników do współpracy na wszystkich szczeblach. Skłaniasz się ku organizacjom promującym wartości humanistyczne oraz w kierunku zajęć, które pomagają innym znaleźć spełnienie w pracy.
Doradcę spotykamy w terapii, edukacji, szkoleniach, coachingu, działach HR, sztuce – design, fotografia, tłumaczeniach, służbie zdrowia, opiece nad klientem, w organizacjach charytatywnych, religii.

Naukowiec

Myślisz analitycznie i kierujesz się przede wszystkim logiką. Inni dostrzegają w Tobie dążenie do poszukiwania jasnych, przejrzystych rozwiązań. Masz skłonność do ciągłego testowania uniwersalnych prawd i zasad. Zadajesz sobie i innym pytania : „Dlaczego?” i „Dlaczego nie?”. Analizujesz wszystko z dużą łatwością i potrafisz intensywnie pracować wtedy, gdy poświęcasz się swoim pasjom. Wymagasz od siebie i innych wydajnego myślenia i efektywnego rozwiązywania problemów. Potrafisz być krytyczny i dostrzegać to co działa źle. Możesz być postrzegany jako osoba nie potrafiąca zaakceptować ogólnie przyjętych prawd. Chociaż na pierwszy rzut oka wydajesz się być spokojny i zamknięty w sobie, to w rzeczywistości jesteś nieugięty i twardy w dążeniu do poznania prawdy. Najlepiej sprawdzasz się w wymyślaniu nowych rozwiązań, projektowaniu, a także w tworzeniu strategii. Chętnie zdobywasz wiedzę, czy to na własny użytek, czy dla celów zawodowych. Uczysz się w oparciu o teorię. Z biegiem czasu możesz stać się specjalistą w dziedzinie, która Cię interesuje. Odpowiadają Ci wyzwania, jesteś wymagający w stosunku do siebie i innych. Potrafisz przyjąć konstruktywną krytykę bez brania jej do siebie.
Mogą Cię niecierpliwić ludzie, których uważasz za mniej kompetentnych od siebie, zatem warto, abyś otaczał się bardzo zdolnymi – nauczycielami, współpracownikami, mentorami.

Naukowiec zawodowo:
Z powodu tak silnej potrzeby kompetencji często zajmuje stanowisko kierownicze – średniego i wyższego szczebla. Jest urodzonym strategiem, nastawionym na zmianę i kierującym się wizją przyszłości. Spotykamy go w wśród prawników, inżynierów, architektów, lekarzy, pracowników nauki i wynalazców. Naukowiec wybiera często wąską ścieżkę eksperta. Pojawia się w nauczaniu na poziomie uczelni wyższych – na kierunkach akademickich: fizyka, chemia, matematyka, biologia, na prawie, informatyce, marketingu, zarządzaniu, psychologii, architekturze, w medycynie, inżynierii biomedycznej. Jednak najczęściej możemy go spotkać w pracy badawczej.

Negocjator

To osoba nastawiona na działanie, aktywna, spontanicznie podchodząca do życia. Nudzi Cię gdy nic się nie dzieje. Lubisz rozrywkę i zmianę. Jesteś żywiołowy i pełen energii. Lubisz być zawsze tam gdzie coś się dzieje i czynnie uczestniczyć w biegu wydarzeń. Kochasz towarzystwo innych ludzi. Jesteś w grupie tym, który cytuje powiedzenia, opowiada ciekawe historyjki i ubogaca atmosferę żartami. Potrafisz z łatwością rozładować napięcie w zespole. Jesteś najczęściej pragmatyczny, uważany przez innych za prawdziwego realistę. W sytuacjach wymagających zaradności zwykle korzystasz z wrodzonej szybkości i elastyczności aby znaleźć najefektywniejszy sposób wykonania zadania. Słyniesz z bezpośredniości w wyrażaniu swoich ocen i mówienia o wszystkim bez ogródek. Posiadasz zdolności manualne, sprawnie i szybko potrafisz coś naprawić.
Nudzi Cię teoria i skomplikowane dywagacje, rozmowy. Najlepiej sprawdzasz się w sytuacjach wymagających orientacji na „tu i teraz” i bezpośredniego, praktycznego podejścia. Działasz energicznie i oczekujesz natychmiastowego rezultatu.

Negocjator zawodowo:
Zazwyczaj odpowiada im praca w usługach, a efekty ich pracy powinny przynosić wymierne korzyści dla człowieka z którym pracują. Potrafią dobrze określić potrzeby klienta, okazać mu uwagę i troskę. Są świadomi środków, które mają do dyspozycji, posiadanej wiedzy i doświadczenia. Kierują się logiką. Spotykamy wśród nich osoby, które poszukują dreszczyku emocji. Znajdują go w ratownictwie, sporcie, turystyce, w logistyce, w czynnościach technicznych i manualnych wymagających sprawności, pracach z wykorzystaniem narzędzi, urządzeń, danych, ale nie zwyczajnie rutynowych, powtarzalnych. Są często dobrymi negocjatorami.

Aktor

Jesteś przyjacielski, otwarty, towarzyski, czasem rozrywkowy. Szybko i łatwo nawiązujesz znajomości. Widzisz rzeczywistość i akceptujesz sprawy takimi jakie są. Grasz pierwsze skrzypce w towarzystwie, często jesteś dosłownie i w przenośni wodzirejem. Jesteś entuzjastycznie nastawiony do ludzi, zazwyczaj lubiany przez wszystkich. Mówi się o Tobie „Przyjaciel wszystkich i każdego” Potrafisz zachęcać ludzi do czerpania radości z życia. Jesteś życzliwy dla innych, hojnie dysponujesz swoim czasem i pieniędzmi. Lubisz być w centrum uwagi i często nakręcasz bieg zdarzeń w swój własny, unikatowy sposób. Często cytujesz zabawne powiedzenia, możesz być kopalnią powiedzonek i historyjek. Sprawdzasz się w realnym zaspokajaniu potrzeb ludzi i żywiołowym działaniu w bieżących sytuacjach. Preferujesz zajęcia wymagające elastyczności, spontaniczności, ale również zdrowego rozsądku. Łatwo zapamiętujesz szczegóły – dlatego najlepiej uczysz się próbując nowych umiejętności w praktyce, na drodze doświadczenia. Jesteś człowiekiem grupy, z chęcią i łatwością współpracujesz z zespołem ludzi.

Aktor zawodowo:
Zazwyczaj odpowiada im praca w usługach, a efekty ich pracy powinny przynosić wymierne korzyści dla człowieka z którym pracują. Potrafią dobrze słuchać klienta, okazać mu uwagę i troskę. Kierują się empatią. Sprawiają, że inni czują się zaopiekowani w ich towarzystwie. Spotykamy też wśród nich osoby, które poszukują dreszczyku emocji. Znajdują go w ratownictwie, sporcie, turystyce, w czynnościach technicznych i manualnych wymagających sprawności, pracach z wykorzystaniem narzędzi, urządzeń, danych, ale nie zwyczajnie rutynowych, powtarzalnych. Są często dobrymi negocjatorami.

Inicjator

Jesteś osobą entuzjastyczną, spontaniczną i elastyczną. Wszędzie widzisz nowe możliwości. Widząc powiązania miedzy różnymi wydarzeniami szybko działasz w oparciu o zaobserwowane wzorce. Jesteś często inicjatorem zmiany. Lubisz rozpoczynać projekty i jesteś niezmordowany w zgłębianiu nowoodkrytych zainteresowań. We wszystkim poszukujesz inspiracji, cenisz nowe, niezwykłe pomysły. Często zaczynasz kilka projektów na raz, więc musisz wykazać się dużą dyscypliną, aby je skończyć. Jesteś mistrzem improwizacji. Jednak nie umiesz dobrze sprawować dyscypliny, wyrażać krytyki czy wymagać od innych. Posiadasz łatwość nawiązywania kontaktów, potrafisz przewidywać potrzeby innych i zawsze chętnie ofiarowujesz swoją pomoc oraz wsparcie. Jednocześnie sam potrzebujesz aprobaty i codziennej zachęty ze strony innych. Cenisz harmonię i zgodę w relacjach. Wnosisz dużo optymizmu i radości do wszelkich dziedzin życia. Zarażasz innych swoją energią i pozytywnym podejściem. Uwielbiasz pracę w grupie. Dzięki rozmowie z innymi i wymianie opinii łatwiej podejmujesz decyzje i generujesz najlepsze dla siebie i innych rozwiązania.

Inicjator zawodowo:
Wybierasz organizacje demokratyczne oraz te, które zachęcają pracowników do współpracy na wszystkich szczeblach. Skłaniasz się w kierunku zajęć, które pomagają innym znaleźć spełnienie. Najlepiej sprawdzasz się w sytuacjach mniej ustrukturyzowanych i w zmieniających się warunkach, gdzie możesz wykazać się kreatywnością oraz wykorzystać swój urok osobisty i łatwość nawiązywania relacji. Często odnajdujesz się w doradztwie, terapii, szkoleniach, działach HR, służbie zdrowia, organizacjach charytatywnych, w nauczaniu, dziennikarstwie, marketingu, a także w sztuce np. w reklamie, design, filmie, teatrze.

Przedsiębiorca

Jesteś znany z poszukiwania nowych, złożonych rozwiązań. Wierzysz w swoją zdolność improwizacji i sztukę radzenia sobie z różnymi wyzwaniami. Jesteś niezależny, wysoko cenisz nowatorskie rozwiązania, jesteś też daleko przed innymi jeśli chodzi o wprowadzanie w życie zmian. Nienawidzisz rutyny i powtarzalnych czynności. Nie lubisz miejsc pracy gdzie trzeba pracować w sztywnej strukturze. Potrzebujesz dużej wolności, aby działać. Dzięki swojej przedsiębiorczości i pomysłowości potrafisz przezwyciężyć wszelkie trudności, aby osiągnąć wyznaczony cel. Najlepiej sprawdzasz się w udoskonalaniu systemów, aby następnie rozwinąć nowe pomysły w celu lepszego zarządzania całością. Interesuje Cię ciągłe zdobywanie wiedzy, czy to na własny użytek, czy dla celów zawodowych. Odpowiadają Ci wyzwania, jesteś wymagający w stosunku do siebie i innych. Potrafisz przyjąć konstruktywną krytykę bez brania jej do siebie. Mogą Cię niecierpliwić ludzie, których uważasz za mniej kompetentnych od siebie, zatem powinieneś poszukiwać dla siebie ambitnego środowiska pracy.

Przedsiębiorca zawodowo:
Często zajmuje stanowisko kierownicze – średniego i wyższego szczebla. Jest urodzonym strategiem, nastawionym na zmianę i kierującym się wizją przyszłości. Spotykamy go często w biznesie, wśród prawników, inżynierów, architektów, grafików reklamowych, produkt menedżerów, dziennikarzy, pracowników nauki. Pojawia się w nauczaniu na poziomie uczelni wyższych – na kierunkach akademickich: na prawie, informatyce, marketingu, zarządzaniu, psychologii, architekturze.

Dyrektor

Jesteś człowiekiem czynu, który potrafi zakasać rękawy i wziąć się ostro do pracy aby sprawnie zakończyć zadanie. Logika i analiza są Twoją mocną stroną. Wolisz mieć do czynienia z dowiedzionymi faktami i wykorzystywać je, by wyznaczać cele. Szybko decydujesz i tworzysz plan działania. Skupiasz się bezpośrednio na jego wykonaniu, potrafisz przewidzieć kroki niezbędne do jego sprawnego ukończenia. Sprawdzasz bieg zdarzeń i upewniasz się, że zadanie zostanie prawidłowo wykonane. Lubisz moment ukończenia czynności, projektu. Najlepiej sprawdzasz się w sytuacjach, które posiadają swoją strukturę, wymagają aktywności i które nastawione są na konkretny efekt. Lubisz podejmować szybko decyzje. Jesteś osobą praktyczną, zorganizowaną, sumienną i systematyczną. Przywiązujesz wagę do przepisów. Cenisz prawo, porządek, reguły i stabilność. Jesteś odpowiedzialny – zawsze usiłujesz wywiązać się ze zobowiązań i robić rzeczy w sposób właściwy. Gdy raz się w coś zaangażujesz, doprowadzasz zadanie do końca. Ważne jest dla ciebie poczucie przynależności do grupy, firmy, organizacji – jesteś im oddany i chcesz wykonywać to, co słuszne. Nie interesuje Cię zbytnio teoretyczne podejście. Planowanie w perspektywie dalekiej przyszłości nie należy do Twoich mocnych stron.

Dyrektor zawodowo:
Dobrą pracą dla osób o Twoim temperamencie może być taka, która wymaga stosunkowo wysokiego poziomu odpowiedzialności, w dużej i stabilnej firmie.
Nie lubisz zmienności i nieprzewidywalności. Wolisz pracować w otoczeniu, gdzie zarówno przepisy, jak i wynagrodzenie, są pewne. Lubisz kierować się swoim doświadczeniem wykonując często czynności rutynowe. Są dobrymi kierownikami i szefami większych organizacji. Doceniają potrzebne struktury i porządek. Bywają podporą firmy czy to w ścisłym kierownictwie, czy na stanowiskach pomocniczych. Spotykamy go w administracji, edukacji, sądownictwie, produkcji, logistyce, służbach mundurowych, sporcie i turystyce.

Gospodarz

Jesteś osobą życzliwą, przyjazną, wysoko cenisz stabilność, porządek, współpracę i harmonię w zespole . Zwracasz uwagę na szczegóły i fakty, potrzeby i pragnienia ludzi wokół i potrafisz efektywnie współpracować dla osiągnięcia celu w wyznaczonym terminie. Z dużą dokładnością wypełniasz swoje zobowiązania i lubisz moment kończenia zadania. Preferujesz sytuacje zaplanowane, zorganizowane życie, w którym jednak nie brak miejsca na ciepło i zrozumienie. Działasz dla dobra innych przewidując ich potrzeby i zaspokajając je w przyjazny i trafny sposób. Jesteś świetny w mobilizowaniu i organizowaniu ludzi do wykonywania określonych zadań.
Bywasz wrażliwy na obojętność i krytykę, lubisz być doceniany. Osoba o Twoim temperamencie potrzebuje przynależeć do grupy, identyfikować się z nią, służyć jej celom i wykonywać zadania zgodne z decyzjami zespołowymi. Nie interesuje Cię szczególnie teoretyzowanie, lecz praktyczne działanie . Planowanie długoterminowe zazwyczaj nie należy do Twoich mocnych stron. Czasem zbyt szybko podejmujesz decyzje.

Gospodarz zawodowo:
Dobrą pracą dla Ciebie może być taka, która wymaga stosunkowo wysokiego poziomu odpowiedzialności, w dużej i stabilnej firmie. Wolisz pracować w otoczeniu, gdzie zarówno przepisy, jak i wynagrodzenie, są pewne. Nie lubisz zmienności i nieprzewidywalności. Lubisz natomiast kierować się swoim doświadczeniem wykonując często czynności rutynowe. Dobrze organizujesz i zarządzasz pracą ludzi. Doceniasz potrzebne struktury i porządek. Są dobrymi kierownikami i szefami organizacji. Doceniasz potrzebne struktury i porządek. Bywasz podporą firmy czy to w ścisłym kierownictwie, czy na stanowiskach pomocniczych. Gospodarza spotykamy go w edukacji, usługach, administracji, służbie zdrowia, sądownictwie, produkcji, logistyce, sporcie i turystyce.

Nauczyciel

Jesteś towarzyski, ciepły, otwarty i odpowiedzialny. Inni mogą na Ciebie liczyć. Jesteś człowiekiem grupy. Masz zazwyczaj szerokie grono znajomych i ułatwiasz innym funkcjonowanie w grupie. Z łatwością nawiązujesz nowe kontakty i rozpoznajesz stany emocjonalne osób z którymi spędza czas. Z ogromnym entuzjazmem pomagasz innym, wykorzystując przy tym wrodzone ciepło i otwartość na ludzi. Szybko dostrzegasz potencjał w ludziach z którymi spędza czas i wspierasz ich w rozwoju talentu i mocnych stron. Możesz być katalizatorem rozwoju zarówno grupy, jak i poszczególnych osób. Lubisz etap planowania, organizowania oraz moment zakończenia zadania. Dążysz do osiągania założonych celów. Najlepiej funkcjonujesz w sytuacjach wymagających kontaktów interpersonalnych. Jesteś tolerancyjny w stosunku do innych i chętnie angażujesz się w życie społeczne. Masz dar komunikowania się, potrafisz odkryć to, co motywuje innych, okazywać im swoje uznanie oraz wsparcie. Potrafisz być inspirującym liderem grupy. Chętnie dzielisz się z innymi swoją wiedzą. Czasem jesteś jednak niewystarczająco praktyczny. Nie umiesz dobrze sprawować dyscypliny czy krytykować innych.

Nauczyciel zawodowo:
Dobrą pracą dla Ciebie jest taka praca, w której możesz żyć w zgodzie ze swoimi wartościami, wnosić swój wkład do dobra ogólnego. Praca, która nie jest wyłącznie intratnym zajęciem. Wolisz organizacje demokratyczne oraz te, które zachęcają pracowników do współpracy na wszystkich szczeblach. Skłaniasz się ku organizacjom promującym wartości humanistyczne oraz w kierunku zajęć, które pomagają innym znaleźć spełnienie w pracy. Nauczycieli spotykamy w sztuce, edukacji, doradztwie – psychologia, pedagogika, szkoleniach, służbie zdrowia, turystyce, dziennikarstwie, ekonomii – zarządzaniu.

Generał

Szybko przejmujesz prowadzenie i natychmiast rozwiązujesz zaistniały problem. Wprowadzasz porządek do organizacji, grupy, zespołu do którego należysz. Tworzysz strategie, pozwalające osiągnąć cele całej grupy osób. Wykorzystujesz ambitne plany działania i wkładasz wiele energii w ich realizację. Jesteś urodzonym liderem, który organizuje otoczenie zewnętrzne zarówno sobie jak i innym ludziom. Nigdy się nie poddajesz i zawsze szukasz drogi, która pozwoli Ci sprostać wyzwaniu. Nie lubisz rutyny i powtarzalnych zadań. Odpowiadają Ci wyzwania, jesteś wymagający w stosunku do siebie i innych, potrafisz przyjąć konstruktywną krytykę bez brania jej do siebie. Mogą Cię niecierpliwić ludzie, którzy według ciebie nie znają się na tym co mówią, zatem warto, abyś otaczał się zdolnymi współpracownikami i przełożonymi. Dobrze, abyś przebywał w środowisku, w którym możesz się twórczo rozwijać. Interesuje Cię podnoszenie swojej wiedzy i kompetencji, czy to na własny użytek, czy dla celów strategicznych oraz rozwijanie swoich umiejętności.
Generał posiada potencjał przywódczy. Często przejmuje dowodzenie – najpierw organizacją młodzieżową, szkołą, a następnie firmą. Twoje zdolności organizacyjne pomagają Ci w życiu dorosłym zdobywać stanowiska kierownicze.

Generał zawodowo:
Z powodu tak silnej potrzeby kompetencji oraz zdolności przywódczych często zajmuje stanowisko kierownicze wyższego szczebla. Jest urodzonym strategiem, nastawionym na zmianę i kierującym się wizją przyszłości. Spotykamy go w zarządzie firm, wśród prawników, inżynierów, architektów, lekarzy, informatyków, pracowników nauki oraz w firmach doradczych. Pojawia się w nauczaniu na poziomie uczelni wyższych – na kierunkach akademickich: matematyka, biologia, informatyka, na prawie, w ekonomii, marketingu, zarządzaniu, psychologii, architekturze, w medycynie, inżynierii biomedycznej.

Generał

Szybko przejmujesz prowadzenie i natychmiast rozwiązujesz zaistniały problem. Wprowadzasz porządek do organizacji, grupy, zespołu do którego należysz. Tworzysz strategie, pozwalające osiągnąć cele całej grupy osób. Wykorzystujesz ambitne plany działania i wkładasz wiele energii w ich realizację. Jesteś urodzonym liderem, który organizuje otoczenie zewnętrzne zarówno sobie jak i innym ludziom. Nigdy się nie poddajesz i zawsze szukasz drogi, która pozwoli Ci sprostać wyzwaniu. Nie lubisz rutyny i powtarzalnych zadań. Odpowiadają Ci wyzwania, jesteś wymagający w stosunku do siebie i innych, potrafisz przyjąć konstruktywną krytykę bez brania jej do siebie. Mogą Cię niecierpliwić ludzie, którzy według ciebie nie znają się na tym co mówią, zatem warto, abyś otaczał się zdolnymi współpracownikami i przełożonymi. Dobrze, abyś przebywał w środowisku, w którym możesz się twórczo rozwijać. Interesuje Cię podnoszenie swojej wiedzy i kompetencji, czy to na własny użytek, czy dla celów strategicznych oraz rozwijanie swoich umiejętności.
Generał posiada potencjał przywódczy. Często przejmuje dowodzenie – najpierw organizacją młodzieżową, szkołą, a następnie firmą. Twoje zdolności organizacyjne pomagają Ci w życiu dorosłym zdobywać stanowiska kierownicze.

Generał zawodowo:
Z powodu tak silnej potrzeby kompetencji oraz zdolności przywódczych często zajmuje stanowisko kierownicze wyższego szczebla. Jest urodzonym strategiem, nastawionym na zmianę i kierującym się wizją przyszłości. Spotykamy go w zarządzie firm, wśród prawników, inżynierów, architektów, lekarzy, informatyków, pracowników nauki oraz w firmach doradczych. Pojawia się w nauczaniu na poziomie uczelni wyższych – na kierunkach akademickich: matematyka, biologia, informatyka, na prawie, w ekonomii, marketingu, zarządzaniu, psychologii, architekturze, w medycynie, inżynierii biomedycznej.

Dlaczego MBTI® Assessment ?

  • najczęściej stosowane badanie w Career Coaching oraz Talent Development Program w USA , powszechnie stosowane na świecie – obecnie w 130 wersjach językowych
  • 89 firm z listy Fortune 100 stosuje MBTI® więcej »