MENU
Life coaching

Life coaching dotyczy obszarów takich jak związki z innymi, równowaga między różnymi aspektami życia, planowania przyszłości, powrotu do pracy po dłuższej przerwie.

Pomagam klientom w określaniu celów, podejmowaniu intencjonalnej zmiany i motywuję ich w drodze do realizacji założonych celów.

Często celem sesji coachingowych jest lepsze zarządzanie sobą w czasie, lepsze radzenie sobie ze stresem, poprawa funkcjonowania ważnego związku lub osiągnięcie większej równowagi miedzy pracą a domem.

Pracuję często z osobami zagrożonymi wypaleniem zawodowym lub wypalonymi zawodowo pomagając im podjąć działania, które wprowadzą więcej równowagi w ich życie.

Model coachingu, który jest mi najbliższy to coaching koaktywny, w którym klient jest traktowany jako „całość – naturalnie kreatywny, wyposażony w zasoby i pozbawiony braków”. Oparty na założeniu, że każdy z nas ma do zaoferowania światu swój unikalny wkład.

W pracy towarzyszy mi poczucie spełnienie. Staram się swoją życiową postawą wiedzą i umiejętnościami wspierać klienta, a zarazem stawiać przed nim wyzwania.

Podobne tematy: