MENU
Warsztaty z zakresu doradztwa rozwoju kariery dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Warsztaty z zakresu doradztwa rozwoju kariery dla studentów studiów podyplomowych, oraz samorządu studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
W dniach 10 – 14 czerwca prowadzę warsztaty oraz indywidualne spotkania – w oparciu o wyniki badania MBTI Assessment dla studentów zainteresowanych diagnozą swojego potencjału osobowo-zawodowego oraz wyborem ścieżki kariery.

Podobne tematy: