MENU
Coaching Relacji – Jak się dobierać, aby się dobrze dobrać? – część druga

W ubiegłym tygodniu ukazała się pierwsza część o Coachingu Relacji, gdzie pisałam o różnicach osobowości Ani i Tomka. Dziś ciąg dalszy – temperamenty, systemy wartości i sposoby wypowiedzi.

DSCF1884

Temperamenty

Ania i Tomek posiadają odmienne temperamenty. Tomek ma temperament Stabilizatora, a Ania Katalizatora przemiany.

Stabilizator twardo stoi na ziemi i jest zdecydowany. To najbardziej tradycyjny ze wszystkich czterech temperamentów. Lubi sprawdzone metody działania, przestrzega reguł, a procedury i rutynowo wykonywane zadania sprawiają mu przyjemność. Ceni prawo, porządek, bezpieczeństwo, własność prywatną. Szanuje władzę, hierarchię  i łańcuch zależności i w zasadzie wyznaje wartości konserwatywne. Osoby te są związane poczuciem obowiązku i zawsze usiłują robić właściwą rzecz, co czyni z nich osoby wiarygodne i odpowiedzialne.

Jednocześnie przyszłość nie przyciąga ich uwagi tak bardzo jak teraźniejszość.

 

Katalizator przemiany – to najbardziej duchowo filozoficzny z czterech temperamentów. Osoby nim obdarzone nieustannie poszukują sensu życia. Mają tendencję do idealizowania innych. Koncentrują się na ludzkich możliwościach i przejawiają talent w pomaganiu innym we wzroście i rozwoju, co jest dla nich źródłem satysfakcji. Są z natury współczujące i skupiają się na potrzebach ludzi. Łatwo generują nowe pomysły i rozpoznają twórcze rozwiązania problemów. Są z natury bardzo kreatywne i otwarte na zmiany.

Jednocześnie trudno im pozostać kimś obiektywnym i zdystansowanym.

 

 

Różnice w osobowościach i temperamentach Ani i Tomka rzutują na :

 1. wyznawane przez nich wartości
 2. style rozmowy – komunikacji
 3. sposób podejścia do konfliktu
 4. ich reakcje w sytuacjach stresowych

 

Systemy wartości

Ustaliliśmy jakie wartości są dla każdego z nich istotne i jaką przypisują im wagę. Oboje określili z czego nie zrezygnują w życiu i co ich motywuje do działania i podejmowania wysiłku.

 Hierarchia wartości istotnych dla Ani: 

 1. Unikanie konfliktu, poszukiwanie harmonii
 2. Dobroczynność
 3. Autonomia
 4. Prawda
 5. Sprawiedliwość

 

 Hierarchia wartości istotnych dla Tomka:

 1. Prawda
 2. Sprawiedliwość
 3. Autonomia
 4. Dobroczynność
 5. Unikanie konfliktu, poszukiwanie harmonii

 

Różnice w stylach wypowiedzi/komunikacji

Przy stylu nakazującym, ma miejsce poczucie, że zostało mało czasu na wykonanie zadania. Uwaga osoby mówiącej skupia się głównie na realizacji zadania.

Co mogą w związku z tym słyszeć inni ? Jakie nieporozumienia mogą być wynikiem takiego stylu komunikacji?

Kiedy Tomek porozumiewa się w ten sposób, inni mogą nie rozpoznać, lub nie zrozumieć ich motywacji, a zamiast tego mogą doświadczać, lub interpretować ich sposób wypowiedzi jako:

 • Obcesowy
 • Nieuprzejmy
 • Dający ograniczoną ilość informacji
 • Rozkazujący
 • Brak współpracy – nie zachęcający do pomysłów i uczestniczenia
 • Bezosobowy i chłodny – ignorujący osobiste więzi.

 

Dla stylu informującego Ani, celem komunikacji jest angażowanie uwagi i energii w przekazanie innym swoich pomysłów i przekonań. Człowiek przyszłości – może używać analogii, przenośni oraz historii, aby zilustrować istotę sprawy. Przy komunikacji informującej, istnieje chęć motywowania ludzi do działania poprzez dostarczanie im informacji.

Co mogą słyszeć inni? – możliwe nieporozumienia

Inni mogą nie rozpoznać, lub nie zrozumieć motywacji Ani, a zamiast tego mogą doświadczać, lub interpretować jej sposób wypowiedzi, jako:

 • Chaotyczny
 • Niekonkretny
 • Niejasny
 • Zbyt optymistyczny i idealistyczny
 • Nieistotny dla danej sprawy
 • Zbyt intensywny

 

W trakcie coachingu relacji, uczymy się w jaki sposób :

 • być słyszanym i sprawić by nasze pomysły były szanowane
 • w jaki sposób druga osoba może pełniej i otwarciej słuchać kogoś o odmiennym stylu komunikacji

 

Za tydzień ostatnia część relacji ze spotkania coachingowego z Anią i Tomkiem. Porozmawiamy o rezultatach – jak wypracowane rozwiązania przełożyły się na podejmowane działania w ich codziennym życiu.

 

Podobne tematy: